PIIB 1: Bezpieczeństwo instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz sieci komputerowych

9.30 – 11.00    Pasywna infrastruktura sieciowa w nowoczesnych małych i średnich serwerowniach – mgr inż. Maciej Kosciuczyk, mgr inż. Tomasz Racki, Schrack Technik Polska

11.00 -12.00   Zabezpieczanie instalacji sygnałowych, sieci komputerowych, telefonicznych,

alarmowych i monitoringu przed skutkami przepięć atmosferycznych i wew-

nętrznych. Dobór ograniczników przepięć z uwagi na typ chronionego systemu – Zbigniew Błażejewski, Jean Mueller

12.00 – 13.30 Przerwa

13.30 – 14.10 Kwestie bezpieczeństwa w rozdzielnicach niskiego napięcia, odpowiedzialność

                        producenta pierwotnego i prefabrykatowa Daniel Mirowski, Ergom

14.10 – 16.00 Metody badania skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania

- mgr inż. Zenon Bartyński specjalista ds. układów pomiarowo-rozliczeniowych

SEP O/Wrocław