PIIB 10: Rozwiązania inteligentnego oświetlenia; wymagania stawiane nowoczesnym oprawom LEDowym

9.30 - 10.15   Innowacyjne i inteligentne rozwiązania oświetlenia do obiektów

przemysłowych i hal magazynowych – prezentacja firmy NowaLed,  Mateusz Sobczak, Szymon Duch

10.15 – 11.00 Dobór zasilaczy do inteligentnych systemów LED - czego należy unikać przy

zasilaniu LED (analiza rozwiązań, wymagania bezpieczeństwa, wymagania

odnośnie kompatybilności elektromagnetycznej, poziomy harmonicznych

prądu, czas rozruchu, pobór mocy w stanie jałowym, nowości) – mgr inż. Mateusz Jaromin, MPL Power

11.00 – 11.45 Zastosowanie profili LED w nowoczesnych systemach oświetlenia architekto-

nicznego i dekoracyjnego – dobór profili i taśm LED oraz sposoby ich zasilania

i sterowania – Grzegorz Trzcieliński, LED LABS

11.45 – 13.15 przerwa

13. 15 – 14.00 - Nowe miary jakości związane z widzeniem: Color fidelity index – p. Dr in. Urszula Błaszczak, Politechnika Białostocka

- Nowe miary związane z bezpieczeństwem fotobiologicznym – p. Kamil Dobrowolski, Laboratorium Badawcze BBJ

- Nowe miary związane ze skutecznością fotobiologiczną: SVM (Stroboscopic Visibility Metric), EML (Equivalent Melanopic Lux) – p. Mikołaj Przybyła, GL Optic

14.00 – 15.00 Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów