PIIB 6: Budynkowa Instalacja Teletechniczna – kompendium wiedzy dla projektanta, inspektora nadzoru i instalatora


10.00 – 10.10 Wprowadzenie - Wojciech Sosiński, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

10.10 – 11.00 Instalacje multimedialne a inteligentny budynek

                        – dr inż. Tomasz Czarnecki, Politechnika Warszawska

11.00 – 11.15 Prezentacja firmowa ASTRA CEE

11.15 – 12.00 Obowiązek wyposażenia budynków wielorodzinnych w instalację zbiorową TV

naziemnej i satelitarnej

– Jacek Kosiorek, Wojciech Sosiński, Krzysztof Sidor, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Marek Ziółkowski, Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI

12.00 – 13.30 Przerwa

13.30 – 14.00 Nowoczesne rozwiązania automatyki budynkowej ZAMEL - Łukasz Roj, ZAMEL

14.00 – 14.30 Wniosek o dostęp do budynku – uprawnienia operatorów i kompetencje Prezesa UKE - Mateusz Madejski, naczelnik Wydziału Współpracy Międzyoperatorskiej, Urząd Komunikacji Elektronicznej

14.30 – 15.30 Praktyczne wskazówki dla projektanta i instalatora wynikające z 5-letnich

doświadczeń stosowania Rozporządzenia Budynkowego

Jacek Kosiorek, Wojciech Sosiński, Krzysztof Sidor Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Marek Ziółkowski Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI