PIIB 3: Co znaczy dobre i bezpieczne oświetlenie na terenie miasta i gminy

   9.30 - 10.30  Jak czytać fakturę za energię elektryczną –  dr inż.Tomasz Kowalak

10.30 - 11.30 Warunki  bezpiecznego i funkcjonalnego oświetlenia drogowego w świetle

                        wymagań norm i ekoprojektu – dr inż. Wiesława Pabjańczyk, Politechnika

Łódzka

11.30 - 11.50  Nowe podejście do czasu załączania oświetlenia – Janusz Kobylak; RABBIT

11.50 – 12.20 Praktyczne aspekty bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Co powinien                  wziąć pod uwagę inwestor przystępujący do inwestycji na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych - Leszek Kornalewski, IBDiM

12.20 – 12.40 Przykłady zastosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla

pieszych – Andrzej Szklarz, Maciej Czarnecki, PODKOWA

12.40 – 14.00 Przerwa

14.00 – 14.25 Inteligentne systemy sterowania oświetleniem ulicznym firmy APANET

 – realne korzyści dla zamawiającego – Edyta Kolendowicz APANET

14.45 – 15.25 Smart City – rola oświetlenia w Nowoczesnych Miastach

- Radosław Szalek, Schreder Polska

15.25 – 16.00 Wskaźniki efektywności energetycznej jako narzędzie wyboru efektywnych

                        rozwiązań oświetlenia drogowego według wymagań PN-EN 13201-5

 – praktyczne wskazówki - dr inż. Roman Sikora, Politechnika Łódzka