PIIB 2: Projektowanie instalacji elektrycznych a bezpieczeństwo pożarowe budynków

9.30 – 10.55    Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru - mgr inż. Julian Wiatr, Rzeczoznawca – Audytor Stowarzyszenia Polskich Energetyków

10.55 – 11.25 Schrack CAD i Schrack DESIGN – narzędzia do projektowania w oparciu o normę PN-EN 61439 – mgr inż. Wojciech Gubrynowicz, Schrack Technik Polska

11.25 – 12.10 Bezpieczeństwo pożarowe w salach konferencyjnych i widowiskowych – mł. bryg. mgr inż. Marcin Cisek, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

12.10 – 13.40 Przerwa

13.40 – 14.35 Technologia w ochronie życia – realizacja wymagań celem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa –  pozorne oszczędności –  Marek Ryba, Tomasz Kaczor, TM TECHNOLOGIE

14.35 – 16.00 Certyfikacja i dopuszczenie wyrobów i urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej z uwzględnieniem przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku – mgr inż. Marcin Wawerek, główny specjalista inżynieryjno-techniczny, audytor CNBOP-PIB, członek Komitetu Technicznego PKN, członek SITP