PIIB 4: Budynek niemal zeroenergetyczny – teoria czy rzeczywistość

9.30 - 10.15 Wprowadzenie – definicja, uwarunkowania prawne, rodzaj bilansowanej energii

 – dr inż. Jerzy Kwiatkowski, Politechnika Warszawska, Narodowa Agencja 

Poszanowania Energii

10.15 - 11.15 Modernizacja i optymalizacja źródła ciepła, energii chłodniczej (kogeneracja, 

tri-generacja), przykłady modernizacji do standardu niemal zeroenergetycz- nego – dr inż. Adrian Trząski, dr inż. Jerzy Kwiatkowski, , Politechnika Warszawska, Narodowa Agencja Poszanowania Energii

11.15 – 12.50 Przerwa

12.50 – 14.20 Wykorzystanie technologii KNX do obsługi mediów technicznych budynków

 – mgr inż. Ireneusz Rzeczkowski, Schrack

14.20 – 14.30 Przerwa

14.30 – 16.00 Metody określenia charakterystyki energetycznej budynku, rozwiązania tech- 

niczne poprawiające efektywność energetyczną budynku użyteczności publicz- 

nej – dr inż. Jerzy Kwiatkowski, dr inż. Joanna Rucińska, , Politechnika Warszawska, Narodowa Agencja Poszanowania Energii