ARCHITEKTURA*ŚWIATŁO*PRZESTRZEŃ, sala C1a, I piętro

10.00 – 10.10 Rozpoczęcie spotkania powitanie gości, przedstawienie prelegentów

 

10.10 – 10.40 Prezentacja włoskiego czasopisma o architekturze i designie IQD,

                        możliwości publikacji osiągnięć polskich architektów i projektantów oraz

                        prezentacji dorobku polskich pracowni

 – redaktor naczelna Roberta Bussnelli

 

10.40 – 11.40 Rola światła i przestrzeni w architekturze - Alfonso Femia, włoski architekt,

                        laureat Archmarathon 2017

 

11.40 – 12.40 Pytania i dyskusja Alfonso Femii z zaproszonymi gośćmi na temat

                        wykorzystania światła do kreowania przestrzeni

                        Możliwość bezpośredniej rozmowy z Alfonso Femią i Robertą Bussnelli

 

Każdy z uczestników spotka otrzyma egzemplarz czasopisma architektonicznego IQ Design