PIIB 11: Projektowanie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych – wybrane aspekty prawne i techniczne; kompendium wiedzy dla projektanta i inspektora nadzoru

9.30 – 10.30   Wykonywanie zawodu inżyniera elektryka w świetle obowiązujących przepisów Prawa budowlanego i aktów wykonawczych- linia orzecznicza

- mec. Jolanta Szewczyk cz. 1

10.30 – 11.30 Ograniczniki przepięć i rozłączniki bezpiecznikowe w biurowcach, budynkach

użyteczności publicznej oraz w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych – przegląd rozwiązań, dobór oraz najczęściej popełniane błędy

 – Zbigniew Błażejewski, Jean Mueller

11.30 – 12.00 MATEC - Elektryczne systemy antyoblodzeniowe oraz ogrzewania podłogowego - Grzegorz Rosa, ZAMEL

12.00  – 13.30 Przerwa

13.30 – 13.50 Nowoczesne rozwiązania prowadzenia instalacji elektrycznych i teleinformatycznych w budownictwie - Maciej Brzeziński, KOPOS ELEKTRO

13.50 – 15.20 Wykonywanie zawodu inżyniera elektryka w świetle obowiązujących przepisów Prawa budowlanego i aktów wykonawczych- linia orzecznicza

- mec. Jolanta Szewczyk cz. 2