PIIB 9: Wybrane problemy instalacji niskiego napięcia

10.00 – 11.00 Zakres wykonywania kontroli instalacji odbiorczych i okresowych zgodnie

z PN-HD 60364 oraz procesy odbiorcze w spółkach dystrybucyjnych

- inż. Ireneusz Ruszel, ekspert do spraw projektowo-wykonawczych i

odbiorczych część. 1

11.00 – 11.40 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – wytyczne prawidłowego doboru końcówek oraz łączników z uwzględnieniem kabli z żyłami zagęszczonymi – Marcin Lis - Ergom

11.40 – 13.10 Prezerwa

13.10 – 14.40 Zakres wykonywania kontroli instalacji odbiorczych i okresowych zgodnie z PN-

                        HD 60364 oraz procesy odbiorcze w spółkach dystrybucyjnych

 - inż. Ireneusz Ruszel, ekspert do spraw projektowo-wykonawczych i

odbiorczych część. 2

14.40 – 15.00 Pytania, dyskusja