PIIB 7: Jak się bronić przed atakami nadużywającymi prawa patentowego do zwalczania polskiej konkurencji na rynku Unii Europejskiej

Czy warto uzyskać prawo wyłączne udzielone przez urząd własności intelektualnej, a jeśli tak to przez który? Kiedy patent może służyć, a kiedy zagrozić polskiemu producentowi? Przykłady nieuczciwych praktyk rynkowych.


Prezentacje prowadzą: 

Anna Korbela, radca prawny, rzecznik patentowy, Europejski Rzecznik Patentowy, b. Prezes Polskiej Rady Rzeczników Patentowych, członek Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, 

Marek Besler, rzecznik patentowy, b. Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych,

Dariusz Kuberski, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, prokurator b. Prokuratury Generalnej, 


10.00 – 10. 30 Czy warto uzyskać prawo wyłączne udzielone przez Urząd Patentowy, a jeśli tak to przez który?


10.30 – 11.00 Jak powinien zachować się przedsiębiorca w wypadku naruszenia jego praw wyłącznych, a jak w wypadku, gdy jest bezzasadnie atakowany? Regulacje prawne stanowiące podstawę ochrony polskiego przedsiębiorcy przed naruszeniami jego praw wyłącznych. 


11.00 – 11.30 Model ataku realizowanego w następstwie prezentacji na targach przez polskiego wystawcę produktu, któremu zarzucono w Niemczech naruszenie praw wyłącznych niemieckiego podmiotu


11.30 – 12.00 Jak reagować na nieuczciwe praktyki rynkowe. Kiedy patent może służyć, a kiedy zagrozić polskiemu producentowi. Przykłady nieuczciwych praktyk rynkowych. Mechanizmy obrony przed praktykami monopolistycznymi.


12.00 – 12.30 Pytania i dyskusja